In 2015 € 1,5 miljard extra financiering voor bedrijven

Met behulp van verschillende financieringsinstrumenten die de overheid ondernemers te bieden heeft, is in 2015 circa € 1,5 miljard aan financieringen in de markt mogelijk gemaakt die anders niet van de grond waren gekomen. Dat is ten opzichte van 2014 een stijging van 22,6%.

Minister Kamp: “Doordat de overheid in staat is een deel van de risico’s van de markt op zich te nemen, vergroten wij het financieringsaanbod. Zo stimuleren we groei en innovatie bij bedrijven. Met name voor gezonde bedrijven die toch moeilijk financiering vinden voor groei en innovatie, zoals kleine MKB-ers en innovatieve startups en scale ups is dit van groot belang.” Een overzicht van het gebruik van de overheidsmaatregelen en hun toename in 2015, staat in de brief Gebruik van het financieringsinstrumentarium die naar de Kamer is verstuurd.

Om het financieringsaanbod voor ondernemers te vergroten  en de financiële positie van het MKB te versterken, zijn verschillende instrumenten beschikbaar. In totaal heeft de overheid het afgelopen jaar  € 788 mln. euro ingezet aan garanties en kredieten, dat is 22.6% meer dan in 2014. De twee regelingen waar ondernemers het afgelopen jaar het meest gebruik van hebben gemaakt, zijn BMKB en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). De BMKB is een borgstellingsregeling voor kredieten tot circa € 3 mln. Het gebruik van de BMKB steeg in 2015 met 20% ten opzichte van 2014: van € 372 mln. in 2014 naar € 446 mln. in 2015. De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) kan banken een staatsgarantie geven van 50% op middelgrote leningen tot € 150 mln.. Het gebruik ervan steeg in 2015 met 12% ten opzichte van 2014: van € 106 mln. naar € 119 mln. Naast BMKB en GO bestaat het financieringsinstrumentarium onder andere uit de Groeifaciliteit, Vroegefasefinanciering en Microkredieten, Seed Capital-regeling, Dutch Venture Initiative (DVI) en het Innovatiekrediet. Met de Seed Capital-regeling worden investeerders in staat gesteld om startups en snelle groeiers te helpen met het omzetten van technologische en creatieve kennis in markttoepassingen. Private fondsen hebben in 2015 meegedaan aan de financiering van 34 bedrijven. Er werd in 2015 € 24 miljoen aan nieuwe fondsen verstrekt.

Een voorbeeld van hoe het Innovatiekrediet een bedrijf kan helpen is  MagnaMedics Diagnostics uit Geleen. Dit bedrijf richt zich op de diagnose van bloed-, serum- of plasmamonsters. Dit is een tijdrovend en duur proces waarvoor MagnaMedics een nieuwe methode heeft ontwikkeld die  nauwkeuriger en goedkoper is. Mario Wuttke, directeur van de onderneming is erg tevreden over de ondersteuning door het Innovatiekrediet. Wuttke: “Gezien onze moeilijke financiële situatie was het zonder Innovatiekrediet niet mogelijk geweest het project te financieren. Het Innovatiekrediet was voor de aandeelhouders ook de hefboom om nieuwe investeringen in de onderneming te willen doen.” Het Innovatiekrediet is in het aantal toekenningen omlaag gegaan, maar de omvang van de toekenningen ging omhoog van € 49,8 mln. in 2014 naar € 53 mln. in 2015.

Bedrijven en financiers verbinden

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen heeft het ministerie van EZ met een aantal partijen de wegwijzer De Nationale Financieringswijzer gemaakt. Via deze website vinden bedrijven het financieringsaanbod, voor hun specifieke financieringsbehoefte. Op het Ondernemersplein is informatie over de financieringsregelingen van de overheid te raadplegen.

Bron: rijksoverheid.nl