Patentaanvrage

Om uw innovatie te beschermen, is het noodzakelijk om een patentaanvrage in te dienen. Een patentaanvrage wordt ook wel een octrooiaanvrage genoemd. De termen patent en octrooi hebben dezelfde betekenis: een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins exploiteren van een uitvinding. Als patenthouder verkrijgt u een monopolie op de innovatieve techniek, die is omschreven als de uitvinding. In een patentaanvrage beschrijven wij uw uitvinding in detail en proberen wij een zo ruim mogelijke beschermingsomvang voor u vast te leggen. Voor een geldig patent op een uitvinding gelden de volgende drie vereisten:
– Nieuwheid
– Inventiviteit
– Industriële toepasbaarheid.
Deze vereisten zijn vastgelegd in allerlei octrooiwetten, waaronder de Rijksoctrooiwet en het Europees Octrooiverdrag.
Het schrijven van een patentaanvrage is bepaald geen sinecure. Een patentaanvrage dient zorgvuldig te worden opgebouwd, waarbij geen zaken aan het toeval worden overgelaten. De conclusies, die de beschermingsomvang bepalen, moeten logisch en zodanig ruim zijn opgesteld dat veel varianten van de uitvinding onder de beschermingsomvang vallen. Er moet voldoende technische informatie in de patentaanvrage staan om in een verleningsprocedure de gevraagde beschermingsomvang te wijzigen. Daarnaast dient de patentaanvrage aan allerlei wettelijke vereisten te voldoen.

Orienterende nieuwheidsrecherche

Voor het bepalen van de nieuwheid van uw uitvinding kunnen wij een oriënterende nieuwheidsrecherche voor u verrichten. Met behulp van deze recherche kunnen wij bepalen of uw uitvinding mogelijk al geheel of gedeeltelijk bekend is in de patentliteratuur. Op basis van deze recherche kunt u zich een beeld vormen van de haalbare beschermingsomvang van een eventueel patent.

Uit ervaring is gebleken dat €1000,- excl. BTW een redelijk budget is voor een oriënterende nieuwheidsrecherche.

Waar patent aanvragen?

Om uw innovatie te beschermen, is het noodzakelijk om een patentaanvrage in te dienen. Een patentaanvrage wordt ook wel een octrooiaanvrage genoemd. De termen patent en octrooi hebben dezelfde betekenis: een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins exploiteren van een uitvinding.

Is een patent voor mij weggelegd?

Een patent geeft geen garantie op zakelijk succes. Dit zal voornamelijk afhangen van uw inspanningen. Met een patent kunt u de concurrentie echter op afstand houden. Een patent geeft u namelijk bescherming tegen namaak en geeft u allerlei mogelijkheden op schadevergoeding bij inbreuk op uw patent. Daarnaast kunt u licentie geven op uw patent. Uiteindelijk creëert u met een patent toegevoegde waarde voor uw bedrijf.

Kosten voor een patentaanvrage

De kosten voor het opstellen en indienen van een patentaanvrage zijn afhankelijk van de aard van de uitvinding en het land of regio van indiening.

Een gemiddeld budget voor het opstellen en indienen van een Nederlandse patentaanvrage ligt tussen de 4000 à 5000 euro ex. Btw.

Overzetten van een patent portfolio?

Heeft u al een patentportefeuille in beheer bij een ander octrooibureau en wilt u met ons kennismaken?