Nietigheidsprocedure

Bij een nietigheidsprocedure wordt geprobeerd om bij een rechtbank een patent nietig te laten verklaren. Wij zijn gemachtigd om samen met een i.e.-advocaat voor een rechtbank op te treden.

Oppositieprocedure

Wij zijn gemachtigd om een oppositieprocedure te voeren bij het Europees Octrooibureau tegen een verleend Europees patent. Een oppositie moet binnen een vaste termijn na verlening van het patent plaatsvinden. In samenspraak met u stellen wij een bezwaarschrift op en dienen dit in bij het Europees Octrooibureau. Tijdens het verdere verloop van de procedure zullen wij de oppositie verdedigen. Bij succesvol verloop van de oppositie zal de oppositie eindigen met een beslissing om het patent te herroepen of dat het patent gewijzigd zal moeten worden.

Inbreuk

Als u inbreuk constateert op uw patent, dan kunnen wij u adviseren hoe u hier tegen op kunt treden. Wij stellen hierbij objectief vast in welke mate er inbreuk wordt gemaakt en geven u advies over de kans van slagen, de juridische procedures en de mogelijke gevolgen. Wij kunnen samen met een i.e.-advocaat handelend optreden namens u en de inbreukmaker voor de rechter dagen.

Als u beschuldigd wordt van inbreuk op een patent, dan kunnen wij objectief beoordelen of hier inderdaad sprake van is. Wij onderzoeken het verleningsdossier en bepalen mede aan de hand hiervan de argumenten die pleiten voor geen inbreuk. Wij kunnen de kracht van het desbetreffende patent bepalen en argumenten vinden voor eventuele (gedeeltelijke) nietigheidsprocedure van het patent.

Overzetten van een patent portfolio?

Heeft u al een patentportefeuille in beheer bij een ander octrooibureau en wilt u met ons kennismaken?