Diensten

Bewaking en taksen

Bewaking

Na verlening van het patent (of octrooi) wilt u natuurlijk actief uw uitvinding beschermen en bewaken. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan door het op geregelde basis gericht controleren van registers voor verschillende doeleinden, waaronder:

– Het monitoren van de octrooirechten van concurrenten
– Het monitoren van nieuwe octrooipublicaties op uw vakgebied
– Het voeren van opposities tegen in uw ogen onterecht verleende Europese octrooien

Taksen

Wij kunnen u van dienst zijn bij het jaarlijks in stand houden van uw octrooien (wereldwijd) door toe te zien op tijdige waarschuwing en door betaling van de jaartaksen.
Zo hoeft u zich nooit zorgen te maken over het per ongeluk vervallen van uw kostbare octrooien.

Overzetten van een patent portfolio?

Heeft u al een patentportefeuille in beheer bij een ander octrooibureau en wilt u met ons kennismaken?