Diensten

Contracten

Licenties

Met een licentie kunt u een ander toestemming geven om uw uitvinding tegen een vergoeding te exploiteren. Wij zijn ervaren in het opstellen van een tailor-made licentiecontract dat zoveel mogelijk is afgestemd op uw verwachtingen.

NDA

Een geheimhoudingsverklaring of geheimhoudingsovereenkomst (ook wel vaak aangeduid met de Engelse term non-disclosure agreement) is een contract dat ervoor moet zorgen dat de ene partij de unieke onderdelen van een product of dienst die wordt toegelicht door een andere partij niet kan gebruiken voor eigen doeleinden en informatie die samenhangt met een product, dienst, of idee voor zich houdt en, behoudens medewerkers in het bedrijf zelf, geheimhoudt.
Een NDA dient zeer zorgvuldig te worden opgesteld. Wij kunnen u terzijde staan bij het opstellen van een NDA als u uw uitvinding wilt bespreken met derden.

Overdracht

Het overdragen van een patent of patentaanvrage is een wettelijke procedure waarbij u het eigendom van een patent of patentaanvrage overdraagt aan één of meerdere partijen. Daarmee draagt u ook het recht op prioriteit over. Het is dus van belang op welk moment en in welke fase u uw patent of patentaanvrage overdraagt.

Overzetten van een patent portfolio?

Heeft u al een patentportefeuille in beheer bij een ander octrooibureau en wilt u met ons kennismaken?