‘Veredeling niet onder octrooirecht’

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel van 20 februari jl. hebben de EU lidstaten unaniem bevestigd dat het niet de bedoeling is dat octrooirecht zich uitstrekt tot klassieke gewasveredeling. Veredelaars van groente en fruit moeten vrij kunnen beschikken over biologisch materiaal om nieuwe gewassoorten te kunnen kweken. De lidstaten bevestigden dat het bij de totstandkoming van de EU Biotechrichtlijn niet de bedoeling was dat deze zo zou kunnen worden uitgelegd. De Nederlandse regering, bij monde van Staatssecretaris, ziet het als een belangrijke doorbraak ten gunste van gewasveredelaars. Vooruitlopend hierop had het EPO in december al laten weten dat alle verlenings- en oppositieprocedures in relatie tot octrooiaanvragen en octrooien die betrekking hebben op planten of dieren die worden verkregen met in essentie biologische processen voorlopig zijn opgeschort.

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
www.nu.nl/economie
www.epo.org
c
irculaire februari “Orde van Octrooigemachtigden”