Stijging EP patenten

Het aantal Europese octrooiaanvragen groeide weer in 2015 en bereikte opnieuw een recordhoogte van bijna 279 000 (in 2014: 274 000, + 1,6%). Dit aantal is een indicator van de groeiende vraag naar octrooibescherming van bedrijven wereldwijd.
Het EOB 2015 jaarverslag toont ook aan dat het aantal Europese octrooiaanvragen steeg tot 160 000 vorig jaar (in 2014: 152 700, + 4,8%) . Deze stijging werd gevoed door vooral bedrijven uit de VS (+ 16,4%) en China (+ 22,2%). Het volume van de aanvragen afkomstig van de 38 EPO-lidstaten bleef nagenoeg stabiel vorig jaar (+ 0,7%). Naast het innovatieve vermogen van Amerikaanse bedrijven is de sterke groei in de aanvragen van de Verenigde Staten ook vanwege de effecten van een verandering in Amerikaans octrooirecht. De top vijf landen van herkomst voor de Europese octrooiaanvragen in 2015 waren de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Frankrijk en Nederland.

“De opmerkelijke groei van de octrooiaanvragen bij het EOB bewijst dat Europa nog steeds een hub is voor vernieuwers uit de hele wereld, en een aantrekkelijke technologie markt,” aldus EOB President Benoît Battistelli. “Het weerspiegelt het belang van bedrijven en uitvinders in de keuze voor hoogwaardige octrooibescherming voor de Europese markt.” Hij voegde eraan toe: “Ondanks de indrukwekkende groei in toepassingen van buiten Europa blijft het saldo van het aantal octrooiaanvragen door Europese bedrijven in andere regio’s duidelijk positief. Dit onderstreept het innovatiepotentieel van de Europese economie.”