Privacy

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en overige bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Identiteit

Wij zijn een full service octrooibureau, dat diensten verleend op het gebied van intellectuele eigendom.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens, waaronder naw-gegevens en contactgegevens, worden door ons bewaard en gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Het betreft alleen privé gevoelige informatie die relevant is voor het uitvoeren van diensten op het gebied van intellectuele eigendom.

Voor buitenlandse octrooiprocedures is het noodzakelijk om relevante persoonsgegevens te delen met buitenlandse dienstverleners op het gebied van intellectuele eigendom voor het lokaal uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Onze partners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en omvatten erkende octrooibureaus en samenwerkingsverbanden daarvan. Deze dienstverleners opereren zelfstandig en zijn onderworpen aan lokale wetgeving. Wij hebben geen invloed op de interne bedrijfsvoering van deze dienstverleners.
Uiteindelijk zullen relevante persoonsgegevens door officiële instanties conform de wetgeving worden gepubliceerd, onder andere in octrooiregisters. Deze octrooiregisters zijn openbaar toegankelijk. Derden kunnen deze raadplegen en u benaderen. Hier hebben wij geen invloed op.

Persoonsgegevens, die niet in de octrooiregisters gepubliceerd worden, zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met anderen worden gedeeld.
In het zeldzame geval dat een cliënt ons kantoor definitief verlaat, zullen, op verzoek van de cliënt, alle nog niet gepubliceerde persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter
Wij maken expliciet geen gebruik van Facebook en Twitter. In het verleden heeft met name Facebook aangetoond dat het niet zorgvuldig met private gegevens kan omgaan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Octrooirecht, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies als onderdeel van Google Analytics . U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Octrooibureau Mink B.V.
Sluiskade Noordzijde 104
7602 HW Almelo

Overzetten van een patent portfolio?

Heeft u al een patentportefeuille in beheer bij een ander octrooibureau en wilt u met ons kennismaken?